Podsumowanie półrocza 2016/2017

Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzi przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności, rozwijają zainteresowania, pasje, kształtują osobowość. Temu procesowi nieodłącznie towarzyszy element oceny. Zakończenie pierwszego semestru jest okazją do zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych i sportowych uczniów.

Dnia 17 lutego 2017 roku po raz piąty odbyło się posumowanie półrocza.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczyciele wraz z dyrektorem Wiesławem Job zebrali się na sali gimnastycznej aby poznać średnie ocen, frekwencję i stan czytelnictwa poszczególnych klas oraz najlepszych uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017. Była to również okazja aby wyróżnić uczniów reprezentujących naszą szkołę na pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz pogratulować sukcesów sportowych.

Podsumowanie półrocza przygotowała Magdalena Przetacznik z uczennicami: Wiktorią Fryczek z klasy Ia, Gabrielą Rymek z klasy Ia, Kingą Kobaka z klasy Ia, Karoliną Rafa z klasy IIb, Martyną Michalik z klasy IIb oraz Mateuszem Wojtasem z klasy Ia i Mateuszem Nowakim z klasy Ia.

DSC_4042.jpgDSC_4043.jpgDSC_4045.jpg
DSC_4046.jpgDSC_4048.jpgDSC_4049.jpgDSC_4050.jpgDSC_4051.jpgDSC_4052.jpg
DSC_4053.jpg
DSC_4054.jpgDSC_4055.jpgDSC_4056.jpgDSC_4059.jpg
DSC_4060.jpgDSC_4062.jpg
DSC_4066.jpgDSC_4067.jpgDSC_4068.jpg
DSC_4069.jpgDSC_4070.jpg
DSC_4071.jpgDSC_4072.jpgDSC_4073.jpg
DSC_4075.jpgDSC_4077.jpgDSC_4078.jpgDSC_4079.jpgDSC_4080.jpgDSC_4081.jpg
DSC_4082.jpg
DSC_4085.jpgDSC_4086.jpgDSC_4088.jpgDSC_4090.jpgDSC_4091.jpgDSC_4092.jpg
DSC_4094.jpgDSC_4095.jpg
DSC_4096.jpgDSC_4098.jpgDSC_4099.jpgDSC_4100.jpgDSC_4101.jpgDSC_4102.jpg
DSC_4103.jpg
DSC_4104.jpgDSC_4106.jpgDSC_4107.jpgDSC_4109.jpgDSC_4111.jpgDSC_4113.jpg
DSC_4114.jpgDSC_4115.jpg
DSC_4117.jpgDSC_4119.jpgDSC_4121.jpgDSC_4124.jpgDSC_4125.jpgDSC_4126.jpgDSC_4127.jpg