Stypendia – info OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej   informuje:

Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy   odbierać w dniach od 3 czerwca do 7 czerwca 2019r    w pokoju Nr 2

Faktury należy składać w dniach od 3 czerwca do 7 czerwca 2019r w pokoju Nr 2

w kwocie zależnej od zdeklarowanego dochodu:
– 0 – 264,00 zł netto na osobę w rodzinie – 498,00 zł
– 264,00 – 528,00 zł netto na osobę w rodzinie – 402,00 zł

Wypłata stypendium od 12 czerwca do 14 czerwca 2019r (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)