O zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodziliśmy kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej. W 1940r. NKWD dokonało masowego mordu na polskich żołnierzach, oficerach, policjantach, księżach. Byli wśród nich przedstawiciele polskiej inteligencji: lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy państwowi i samorządowi, ziemianie. Obok nich w obozach znaleźli się również kapelani katoliccy, prawosławni, protestanccy oraz wyznania mojżeszowego.

Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939r. w niewoli radzieckiej znalazło się ok. 250 tys. osób, z których przeszło 14 tys. umieszczono w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Charkowie, a wiosną 1940r. poddano eksterminacji. Te wydarzenia sprzed 78 lat przypomnieli nam uczniowie klasy 7, którzy pod opieką nauczycielki historii p. Barbary Sowy przygotowali konferencję naukową.

Skip to content