Rozpoczynamy śródroczne zebrania z Rodzicami.

Wychowawcy powiadomią Państwa w najbliższych dniach w jaki sposób odbędą się te spotkania.

Proszę sprawdzić dziennik elektroniczny, gdzie znajdą Państwo informacje o postępach edukacyjnych dziecka oraz wiadomość od Wychowawcy.

Skip to content