Aktywny Weekend – Harmonogram

Harmonogram – Aktywny Weekend – MAJ 2024 – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach

DATA OSOBA GODZINY GRUPA
04.05.2024 Bożena Tarsa 9:00 – 15:00 Dzieci w wieku szkolnym
05.05.2024 Bożena Tarsa 14:30 – 20:30 Młodzież
11.05.2024 Bożena Tarsa 9:00 – 15:00 Dzieci w wieku szkolnym
11.05.2024 Bożena Tarsa 14:30 – 20:30 Młodzież
17.05.2024 Bożena Tarsa 16:00 – 17:00 Młodzież
17.05.2024 Wiesław Job 17:00 – 19:00 Dorośli
18.05.2024 Wiesław Job 10:00 – 15:00 Dzieci w wieku szkolnym
19.05.2024 Wiesław Job 10:00 – 15:00 Młodzież
24.05.2024 Wiesław Job 16:00 – 19:00 Dorośli
25.05.2024 Wiesław Job 10:00 – 15:00 Dzieci w wieku szkolnym
26.05.2024 Wiesław Job 10:00 – 15:00 Młodzież

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w nowym programie Ministerstwa Sportu i Turystyki o nazwie „Aktywna Szkoła”. Program ten zastąpił dotychczasowy program „Mój Orlik 2012”. Nowy program spowoduje efektywniejsze wykorzystanie Orlika oraz innych przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież oraz seniorów.

Kluczowym elementem programu jest otwarcie sportowej infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć, a także aktywizacja społeczeństwa dzięki zajęciom prowadzonym na tych obiektach przez nauczycieli, trenerów, czy animatorów sportu.

Program „Aktywna Szkoła”  zakłada realizację następujących zadań, na które gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie:

  • 1. ”Aktywny Weekend” – wspieranie działań sportowych na terenie szkolnych obiektów sportowych w tygodniu oraz w weekendy
  • 2. ”Aktywny Orlik” – wspieranie działań aktywizujących, prowadzonych na samorządowych obiektach sportowych (np. Orlik)

Zajęcia w ramach „Aktywnego weekendu” będą odbywać się na obiektach sportowych umiejscowionych przy:

  1. Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej
  2. Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Reca w Siedliskach
  3. Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach

„Aktywny weekend” zakłada również dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.


Dofinansowano ze środków budżetu państwa,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Skip to content