BohaterOn w oddziale przedszkolnym

W tym roku nasza szkoła również uczestniczy w historycznym projekcie edukacyjnym BohaterOn. Włącz historię! mającym na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży historii najnowszej. Poniżej prezentujemy zajęcia przeprowadzone przez panią Magdalenę Gębarowską w oddziale przedszkolnym.

Barbara Sowa, koordynator projektu

Cele zajęć:
-dziecko rozumie jakie korzyści daje współpraca;
-poznaje i rozumie pojęcia ojczyzna, historia, wolność, bohater;
– uczy się rozpoznawać zachowania społeczne z wyrażaniem szacunku do ojczyzny;
-rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
-kształtuję postawę szacunku i tolerancji do innych;
-zna charakterystyczne cechy swojej okolicy i regionu;
-ma możliwość prezentacji swojej pracy na forum grupy.
Przebieg:
– podanie celów zajęć;
– wprowadzenie do tematu zajęć, zapoznanie z symbolami narodowymi i krótkie wyjaśnienie kontekstu historycznego;
– zabawa ćwicząca współpracę w grupie – znajdź swoje imię – zwrócenie uwagi na to jak ważna jest wzajemna pomoc;
– wysłuchanie opowiadania Elizy piotrowskiej „Jak zostałem bohaterem”
– rozmowa sterowana o wysłuchanym opowiadaniu;
– wspólne wyjaśnienie pojęć: ojczyzna, historia, wolność, bohater;
– burza mózgów: jak możemy dbać o ojczyznę?;
– podsumowanie burzy mózgów;
– krótkie zabawy z chustą animacyjną: co się zmieniło – spostrzegawczy bohater;
– praca plastyczna: Pocztówka – jakie miejsce w swojej okolicy chciałbyś pokazać koledze z innego kraju?;
– prezentacja wykonanych prac plastycznych na forum grupy;
– podsumowanie zajęć.
Tekst i foto: pani Magdalena Gębarowska
Skip to content