BohaterOn w zerówce

Kolejne zajęcia w cyklu – BohaterOn. Włącz historię! Tym razem w zerówce. Zajęcia przeprowadziła i opisała oraz sfotografowała Wychowawczyni – p. Katarzyna Kania.

Cele lekcji

Dziecko:

 • rozumie, jakie korzyści daje współpraca i zwracanie uwagi na potrzeby innych,
 • poznaje i rozumie pojęcia: ojczyzna, historia, wolność, bohater,
 • uczy się rozpoznawać zachowania społeczne z wyrażaniem szacunku do ojczyzny,
 • rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
 • kształtuje postawę tolerancji i szacunku do innych,
 • zna charakterystyczne cechy swojej okolicy i regionu,
 • ma możliwość prezentacji swojej pracy na forum grup

Lekcja Bohaterstwa – czas trwania 60 minut

1.Wprowadzenie,: dzieci piszą swoje imiona na kartce, zgniecioną kartkę wrzucają do pudełka. Dziecko ma za zadanie odnaleźć swoją kartkę z imieniem.

 1. Praca zespołowa: rozdanie kartek z imionami
 2. Wysłuchanie opowiadania Elizy Piotrowskiej ” Jak zostałem bohaterem ” w postaci audiobooka.
 3. Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania
 4. Zadanie kreatywne: dzieci wykonują pocztówkę z najpiękniejszym według nich miejscem w okolicy, dla kogoś kto przyjedzie do Polski.

tekst i foto: p. Katarzyna Kania

Skip to content