„Czym skorupka za młodu nasiąknie …”

Dbanie o środowisko jest obowiązkiem nas wszystkich. Dzieciństwo jest szczególnym okresem. w którym kształtują się podwaliny przyszłego systemu wartości, utrwalają wzorce zachowań oraz uwydatniają pierwsze nawyki i preferencje. Dzieci szybko i skutecznie przyswajają wiedzę, dlatego już od najmłodszych lat należy uczyć je proekologicznych zachowań. O potrzebie segregowania śmieci oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminie uczyli się uczniowie klas I – III w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

W lutym 2021 roku wychowawczynie klas I – III zorganizowały zajęcia mające na celu uświadomienie im konieczności dbania o środowisko i segregowania śmieci. Uczniowie zdobyli wiedzę o tym, czym są odpady, gdzie powstają, dlaczego należy je segregować i ponownie wykorzystywać, a także w jaki sposób segreguje się odpady w gminie Bobowa. Różnorodne metody: rozmowy kierowane, filmy o tematyce ekologicznej, praktyczne wskazówki, zabawy, gry on-line oraz kolorowanki tematyczne w ciekawy i przystępny sposób przybliżyły dzieciom tę tematykę. Uczniowie wzięli również udział w zorganizowanym konkursie plastycznym „Segregujemy odpady”. Nagrodzone i wyróżnione prace można podziwiać na wystawie na szkolnym korytarzu.

Tekst: Anna Motyka, Foto: Paweł Szymanek, Magdalena Przetacznik, Barbara Sowa

Skip to content