Diligentia ditat – pilność wzbogaca

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę – słowa, których autorką jest Maria Skłodowska-Curie doskonale podsumowują pracę i wytrwałość uczennicy kl. VIII naszej szkoły – Kingi Kowalskiej, która począwszy od klasy IV, co roku brała udział w Tematycznym Konkursie Biblijnym i rokrocznie zostawała jego Finalistką. W tym roku szkolnym 2020/2021 był to jej ostatni udział w edycji Konkursu dla uczniów szkół podstawowych i przyniósł zasłużoną i wypracowaną nagrodę – tytuł Laureata. Kinga została LAUREATKĄ tego konkursu zdobywając 78/80 pkt.

Przypomnijmy, że Tematyczny Konkurs Biblijny wymaga od uczestników wiadomości w zakresie tekstów biblijnych, będących przedmiotem Konkursu, obejmuje i poszerza Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. W tym roku tematyka Konkursu „Z Dobrą Nowiną przez życie” obejmowała Ewangelię wg św. Łukasza. Ponadto uczestnicy Konkursu musieli wykazać się umiejętnością interpretowania tekstu Ewangelii wg św. Łukasza na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym, rozumienia znaczenia słownictwa religijnego i sprawnego posługiwania się nim, umieszczania wydarzeń, faktów, procesów we właściwym czasie i miejscu oraz ich porządkowania w kolejności chronologicznej, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, wyszukiwania informacji z różnych źródeł (teksty biblijne, inne teksty religijne) oraz rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji.

Opiekunem naukowym laureatki był w tym roku ks. mgr Grzegorz Ogórek.

https://tarnow.gosc.pl/doc/6942539.Od-klasy-czwartej-do-osmej-w-finale

 

Skip to content