EKOPRACOWNIA

„EKOPRACOWNIA” w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 67 500,00 zł


Gmina Bobowa realizowała zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE  Szkole Podstawowej  w Siedliskach

Po wyłonieniu wykonawcy koszt całkowity zadania wyniósł 75 000,00 zł, z czego 67 500,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Odbiorcami zadania są uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedliskach oraz uczniowie pozostałych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa. Pośrednią grupę odbiorców będą stanowić rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy.

Ekopracownia została utworzona w sali lekcyjnej. W celu utworzenia pracowni konieczne było wykonanie niezbędnych prac remontowych pomieszczenia oraz zakup niezbędnych mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Stworzenie nowoczesnej ekopracowni oraz realizacja w niej programów ekologicznych ma służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia uczniów z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.


Otwarcie ekopracowni w naszej szkole

 

Skip to content