ENTUZJAŚCI EDUKACJI

„Osobisty wdzięk nauczyciela i pomysł – i to jest najważniejsze”

ldh_logo_konkursu_druga_edycjaW pierwszych dniach października (3-5.10.2013r.) w Łochowie pod Warszawą spotkali się laureaci drugiej edycji konkursu „Lekcja dobrej historii” organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Podczas uroczystej sesji wręczono dyplomy i nagrody (czytniki Kindle) nauczycielom historii, których praktyki nauczania wyróżniło Jury konkursowe w składzie: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika lider Zespołu Dydaktyk Szczegółowych IBE, Zofia Teresa Kozłowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wojciech Kalwat „Mówią Wieki”, Jakub Lorenc Pracownia Historii IBE, Jacek Staniszewski Pracownia Historii IBE. Konkurs adresowany był do nauczycieli szkół gimnazjalnych i uczących w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Przedmiotem konkursu „Lekcja dobrej historii” były metody nauczania rozwijające u uczniów umiejętności ogólne wskazane w podstawie programowej. Każda zgłoszona praktyka musiała opierać się na wykorzystaniu “materiału przewodniego”. Mógł nim być np. tekst źródłowy, mapa historyczna lub fragment filmu.

fot. http://eduentuzjasci.plWśród nagrodzonych znalazła się pani Barbara Sowa z Gimnazjum w Siedliskach (laureatka również ubiegłorocznej, pierwszej edycji konkursu) za lekcję ukazującą warsztat pracy historyka pt. „Sprawa św. Stanisława. Próba rekonstrukcji wydarzeń na podstawie dostępnych źródeł historycznych”. Była to jedyna praca z województwa małopolskiego nagrodzona w tym konkursie. Wyróżnione lekcje historii w pomysłowy i skuteczny sposób rozwijają umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z historii. Są również możliwe do wykorzystania przez innych nauczycieli. Podczas rozdania nagród prof. Jolanta Choińska-Mika powiedziała do laureatów: „Chcemy pozyskiwać i wspierać nauczycieli misyjnych, bo jakość edukacji opiera się na nauczycielach”, a podsumowując trzydniowe spotkanie: „Udało nam się osiągnąć wspólny cel. Stworzyli Państwo zgraną grupę, w której bardzo dobrze się Państwo ze sobą komunikują. Budujemy tu coś, co możemy nazwać duchem zespołu, duchem środowiska dobrych nauczycieli. Nauczycieli, którzy (…) chcą robić więcej niż się od nich wymaga.” Zaś Zofia Kozłowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i jeden z jurorów konkursu podkreśliła, że ważne są tradycyjne jak i nowoczesne narzędzia nauczania, lecz „na końcu i tak pozostaje nam tylko osobisty wdzięk nauczyciela i pomysł – i to jest najważniejsze.”

Uczestnicy spotkania wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Pracowni Historii IBE na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji, metod pracy ze źródłami ikonograficznymi, statystycznymi oraz dramy podczas lekcji historii. Więcej na ten temat: http://eduentuzjasci.pl/pl/wydarzenia/870-przez-pomysl-do-rozumu-podsumowanie-konkursu-lekcja-dobrej-historii.html

fot. http://eduentuzjasci.pl

Skip to content