Happening, performance i body art w barwach Ukrainy

Na lekcji plastyki z siódmą klasą omawialiśmy nowe praktyki w sztuce współczesnej, w tym happening, performance i body art. Za pomocą tych środków artystycznych, uczniowie postanowili przedstawić temat najbardziej aktualny i ten, który niezwykle ich porusza, czyli wojnę na Ukrainie. W ramach zaledwie jednej lekcji powstały fotografie, na których siódmoklasiści oddali hołd walczącym i poległym, okazali solidarność, współczucie, ból oraz poczucie wspólnoty. Zrobiliśmy to spontanicznie, używając symboli i prostych środków plastycznych dostępnych w szkole. Uczniom dziękuję za kreatywność, staranne dobranie strojów i za poświęcenie.

tekst i foto: Agnieszka Śliwa-Klara

Skip to content