I Ty możesz zostać misjonarzem

W dniu 11.04.2024r. na zaproszenie dyrektora szkoły p. Wiesława Joba i  Szkolnego Koła „ Caritas” gościliśmy przedstawicieli Zespołu Misyjnego „Wschód”. Gośćmi byli: br. Robert Krotowski CSsR – sekretarz ZM „Wschód” oraz br. Bartłomiej Laskowski CSsR. Wszyscy uczniowie naszej szkoły licznie zebrali się na sali gimnastycznej, by po krótce poznać historię i cele działalności Zespołu oraz wzbogacić wiedzę na temat życia dzieci i młodzieży w krajach, które odwiedzają misjonarze i wolontariusze (Białoruś, Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina).  Zespół Misyjny „ Wschód” działa przy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Krakowie. Od kilku lat organizuje i prowadzi rekolekcje  dla dzieci i młodzieży za granicą – „Wakacje z Bogiem”.  W związku z tym Zespół zaprosił do współpracy naszą szkołę. Zwrócił się z prośbą o zbiórkę przyborów szkolnych, które w tym roku będą rozdawane dzieciom potrzebującym na rekolekcjach w Ukrainie i Mołdawii.  Zbiórka artykułów szkolnych potrwa w naszej szkole do 30 kwietnia 2024r. Wszystkim tym, którzy już wsparli akcję, jak również tym, którzy przyłączą się do tej pięknej inicjatywy” Dołącz do Misji” już dziś organizatorzy przesyłają gorące podziękowania.

tekst i fot. p. Małgorzata Laskowska

Skip to content