Imperium Romanum w naszej szkole

Uczniowie klasy piątej w czasie zdalnego nauczania „napisali” nietypowy sprawdzian z historii. Ich zadaniem było przygotowanie repliki wybranego przez siebie zabytku starożytnego Rzymu. Z przyniesionych do szkoły prac powstała wystawa, na której mogliśmy podziwiać amfiteatry, akwedukty, modele rzymskiego domu, cyrk, w którym ścigały się rydwany oraz rzymskie machiny wojenne typu onager.

nauczyciel historii mgr Barbara Sowa

Skip to content