Informacja dot. klas I -III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego i zerówki

Uczniowie klas I – III od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada przechodzą na nauczanie zdalne wg warunków określonych we wcześniejszym zarządzeniu. Dzieci w oddziale przedszkolnym i w zerówce kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Dostępne są dla nich biblioteka i świetlica szkolna w godzinach pracy.

Dyrektor Szkoły

Skip to content