Informacja OPS Bobowa – dożywianie od września do grudnia 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej  informuje, że  można składać wnioski o przyznanie dożywiania dzieci na okres od września do grudnia 2017.

Kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 10 lipca 2017 – 31 lipca 2017 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole

  • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) ( przy pierwszorazowym wniosku)
  • Zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2017 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2017r

 

DOKUMENTY  NALEŻY   ZŁOŻYĆ  W   OŚRODKU   POMOCY   SPOŁECZNEJ W   BOBOWEJ  W   NIEPRZEKRACZALNYM   TERMINIE od 10 lipca 2017 – 31 lipca 2017 r.
NIEKOMPLETNE  WNIOSKI  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”  nie wliczane są do dochodu rodziny.

 

 

Skip to content