Informacja OPS Bobowa – Stypendia

STYPENDIUM – INFORMACJA

W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2017 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 04.04.2018 r. do dnia 16.04.2018r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację  dochodową rodziny za miesiąc marzec 2018r.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej pokój Nr. 2

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2018r.

Oświadczenia/zaświadczenia o: dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochód    z gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2018r. )

Skip to content