Informacja OPS Bobowa – Stypendia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej   informuje:

  1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 25 listopada do 30 listopada 2016 r. w pokoju Nr 2
  2. Faktury należy składać w dniach od 25 listopada do 30 listopada 2016r w pokoju Nr 2
  3. Wypłata stypendium od 8 grudnia do 14 grudnia 2016r (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)
Skip to content