Informacja OPS – Stypendia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej   informuje:

  1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy   odbierać w dniach od 21 listopada do 23 listopada 2018r     w pokoju Nr 2
  2. Faktury należy składać w dniach od 21 listopada  do 23 listopada 2018r w pokoju Nr 2
  3. Wypłata stypendium od 28 listopada do 30 listopada 2018r (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)
Skip to content