Informatyka – klasa 6a i 6b

Ruch i obraz – tworzymy prezentację.

Proszę zalogować się na swoje konta na www.prezi.com a kto tego do dzisiaj nie zrobił proszę przypomnieć sobie dane do logowania z ubiegłego roku lub założyć nowe konto.

Tematem Waszej prezentacji jest „229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja”

Projekt ten może być wykonany przez maksymalnie dwie osoby. Najlepiej oceniona praca będzie zaprezentowana podczas akademii z ww. okazji, a uczniowie otrzymają możliwość otrzymania oceny celującej na koniec semestru.


Nauczyciel – Paweł Szura