Język angielski – 19.06.2020 – klasa 1

Temat: Touch your nose! – rozpoznawanie i części ciała elementów twarzy, rozumienie prostych poleceń.
Lekcję zaczniemy od piosenki: Head and shoulders
Pobawimy się w „Crow says…” – Kruk mówi…
Posłuchajcie nagrania 3.30 i dotykajcie właściwych części ciała, ale tylko na hasło: „Crow says…”.
Myślę, że poszło Wam świetnie! Teraz wykonajcie w ćwiczeniach strony 72 i 73.
Have a nice day!
Jolanta Forczek