Język angielski – 19.06.2020 – klasa 2

Temat: I can run but I can’t swim – wypowiadanie się na temat swoich umiejętności sportowych.

 

Dzisiaj ciąg dalszy ćwiczeń w mówieniu o umiejętnościach.

Otwórzcie ćwiczenia i wykonajcie strony 69 oraz 72.

Następnie posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę: CAN YOU

 

Have a nice day!

Jolanta Forczek