Język polski – klasa 7

Kl.VII- język polski- materiał do przerobienia w domu(17. 03. – 27. 03.)

  1. Z „Opowieści wigilijnej”napisać formy wypowiedzi (na kartkach):
    *Opowiadanie na dowolny temat z treści lektury,
    *Charakterystyka dynamiczna głównego bohatera.
  2. Z materiałów „Zdalne lekcje”(Facebook, strona szkoły):
    *”Krzyżacy” H. Sienkiewicza(przeczytać, wynotować)
  3. Obejrzeć film „Krzyżacy” i napisać zadaną wcześniej pracę.

Powodzenia!
K. Stec-Rafa