„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego” – pożegnanie Absolwentów rocznik 2023

„Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy, Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy…”– tymi słowami piosenki Marka Grechuty uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach pożegnali szkołę. Uroczystość odbyła się 21 czerwca o godz.14.00. Uczniowie klasy siódmej z Wychowawczynią panią Katarzyną Kostrzewą-Krok przygotowali wzruszający występ zawierający rady i drogowskazy dla Absolwentów na dalsze lata nauki oraz wręczyli im upominki mające osłodzić rozstanie ze szkołą podstawową. Klasa ósma z Wychowawczynią panią Elżbietą Ligęzą zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, w którym podziękowała wszystkim za opiekę, naukę i troskę. Pan Dyrektor i Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Nowak wręczyli wszystkim Absolwentom pamiątkowe nagrody w postaci książek, ufundowane  przez Radę Rodziców. Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce, zachowaniu i postawie społecznej. Nagrodzeni oni zostali również książkami za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Byli to:

Hubert Hadała (z najwyższą średnią w szkole)

Wiktoria Juruś

Dawid Pater

Mateusz Gucwa

Bartosz Bogusz

Jakub Kudłaty

Martyna Tarsa

Mateusz Zawiślak

Rodzice uczniów klasy ósmej zadbali o poczęstunek i dobrą zabawę. Życzymy Absolwentom sukcesów w dalszej edukacji oraz powodzenia w życiu.

tekst: p. Elżbieta Ligęza

foto: Damian Rafa

 

Skip to content