klasa 1 – informacja od wychowawcy

Bardzo proszę, o ile to możliwe, aby uczniowie klasy I wykonali ćwiczenia i zadania:
  • podręcznik pol.-społ. ,,Oto ja” do strony 31.
  • podręcznik mat.-prz. ,,Oto ja” do strony 32.
  • ćwiczenia pol.-społ. ,,Oto ja” do strony 31.
  • ćwiczenia mat.-przyr. ,,Oto ja” do strony 29.

Proszę o to, aby na razie nie dokonywać żadnych zapisów w zeszytach. Polecam codzienne ćwiczenia w czytaniu i prowadzenie karty czytania. Można w czasie wolnym skorzystać z ćwiczeń dostępnych w Internecie. Przesyłam odpowiednie linki:

https://www.matzoo.pl/klasa1
http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke

Wychowawca
Renata Rzepka