Kolonia we Władysławowie – Wakacje 2013

Już po raz drugi dzieci z naszych miejscowości: Sędziszowej i Siedlisk mogły aktywnie i edukacyjnie wypoczywać nad Bałtykiem. Kolonię zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic.

Z Zespołu Szkół w Siedliskach w kolonii uczestniczyło aż 25 uczniów ( w tym 4 absolwentów z klasy III Gimnazjum).

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” Albert Einstein
„Idealną metodą jest taka, która wychodzi naprzeciw wszystkim trudnościom napotykanym przez uczniów, ale to już wcale nie metoda, lecz sztuka i talent.” Lew Tołstoj

Realizując kolonię we Władysławowie od 5 do 19 sierpnia 2013 roku w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) „Wakacje – szansa na ciekawą edukację – letni wypoczynek, turystyka i krajoznawstwo z elementami nauki j. angielskiego jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” chcieliśmy choćby w pewnym stopniu realizować myśl A. Einsteina i L. Tołstoja.

Kolonia była również dofinansowana z Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Uważamy, że jego urzeczywistnienie przyczyniło się on w znaczący sposób do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans edukacyjnych beneficjentów oraz zwiększyło ich dostępność do takich usług społecznych jak edukacja, rekreacja, godny wypoczynek, kultura, turystyka. Służyło aktywizacji zarówno społecznej jak i kulturowej uczestników projektu.
Bezpośredni beneficjenci projektu to dzieci z małych miejscowości Pogórza Ciężkowickiego. Projekt jest skierowany do 40 uczniów pochodzących w z Sędziszowej oraz z Siedlisk i Brzanej. Byli to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży z naszych miejscowości.

Działania te były realizowane na kolonii poprzez zajęcia z j. angielskiego (tworzenie słowniczków związanych z morzem, nauka piosenki angielskiej, przygotowanie planu Władysławowa z użyciem nazw w podpisach i legendzie w j. angielskim, oglądanie filmu w wersji anglojęzycznej, swobodne posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi przy stole, itp.), wycieczki edukacyjne, wejścia do muzeum, zwiedzanie zabytków, zapoznawanie się z dziedzictwem kulturowym regionu, w którym dzieci wypoczywały, przez zajęcia grupowe, zabawy integracyjne i dydaktyczne, zajęcia plastyczne i muzyczne, kąpiel w morzu pod opieką ratownika, zajęcia rekreacyjne na basenie, na plaży, spacery brzegiem morza, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, po najbliższej okolicy – piesze i autokarowe, zajęcia rekreacyjne.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109628204909259691508/albumid/5922334787067721169?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

 

Skip to content