Komunikat o wyborach do Rady Uczniowskiej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się dnia 24  września w piątek od godziny 8:00. Opiekun samorządu p. Jolanta Forczek będzie wchodzić do klas w następującej kolejności:

– klasy 1-3 godz.  8:00 – 8:45
– klasy 4-6 godz. 8:50 – 9:35
– klasy 7-8 godz. 9:45 – 10:30.
Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, wybory zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch pierwszych godzin lekcyjnych.
Przypominamy, że sylwetki naszych kandydatów znajdują się na tablicy przy głównym wejściu do szkół oraz na tablicy ogłoszeniowej SU na górnym korytarzu.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Jolanta Forczek
Skip to content