Konkurs na najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2017/2018

Cele konkursu:

  • Promocja czytelnictwa
  • Utrwalanie nawyku obcowania z książką
  • Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
  • Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowy
  • Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości

Zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
  • Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2015/2016
  • Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13.06.2018r.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.

Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę!

Skip to content