Konkurs plastyczny

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
„Ja i bohater z mojej ulubionej książki”

ORGANIZATOR: Biblioteka Szkolna

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
 • prezentacja własnych dokonań twórczych
 • propagowanie czytelnictwa

ADRESACI KONKURSU:

 • Uczniowie klas I– VII szkół podstawowych w następujących kategoriach :
 • I grupa – klasy I – II
 • II grupa – klasy III – IV
 • III grupa- klasy V- VII

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-4
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

TERMIN:

 • Termin oddania prac do biblioteki sala nr 5 upływa 25.10.2017r.

OCENA PRAC:

 • Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
 • Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13.11.2017 r.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

OPIS PRAC:

 • Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym

Imię i nazwisko …………………………………. kl. …………

Tytuł utworu ………………………………….

Skip to content