Konkurs – „Zeszyt lektur na 6”

Regulamin konkursu czytelniczego   „ Zeszyt Lektur na 6”

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów z klas I-IV  i polega na prowadzeniu zeszytu, w którym uczniowie opisują i ilustrują czytane przez siebie książki.

Celem konkursu jest:

 •     zachęcenie dzieci do czytania,
 •     sprawdzenie znajomości przeczytanej książki,
 •     popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci.

Konkurs trwa już od września. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2018 roku.

Etap klasowy polega na wyłonieniu 4 najlepszych zeszytów klasie i zakwalifikowaniu ich do etapu szkolnego. W etapie szkolnym Komisja wybierze 6 najlepiej prowadzonych zeszytów lektur.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielkami klas I-IV.

Uczniowie mogą zamieszczać w zeszycie wszystkie przeczytane przez siebie książki, bez względu na to, czy są to książki wypożyczone z biblioteki, czy własne.

Zasady prowadzenia zeszytu:

Opis książki  powinien zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko autora,
 • Tytuł książki,
 • Krótki opis treści (kilka zdań mówiących o czym książka opowiada, kto jest jej bohaterem),
 • Ilustrację.

 

W ocenie zeszytu będzie brana pod uwagę:

 • liczba opisanych książek,
 • bezbłędność w pisemnej prezentacji książek,
 • umieszczanie wszystkich wymaganych informacji o książce,
 • ilustracja do opisu książki (samodzielność, pomysłowość),
 • ogólne wrażenie estetyczne.

Zwycięzcami zostają uczniowie, których zeszyty najlepiej spełnią wymagania ustalone w regulaminie konkursu. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapraszam do udziału w konkursie.

Skip to content