Konsultacje dla klas I-III od 1 czerwca 2020 r. – harmonogram

HARMONOGRAM KONSULTACJI W KLASACH I – III od 1 czerwca 2020 r.

Od 1 czerwca 2020 r. dla chętnych uczniów klas I – III zorganizowane będą konsultacje z wychowawcą. Spotkania będą odbywać się w grupie maksymalnie do 3 osób,  w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

Na konsultacje należy umawiać  się telefonicznie w wyznaczonych terminach. Spotkania nie mają formy zajęć  dydaktycznych – lekcyjnych.  Ich celem jest sprawdzenie nabytych umiejętności i wiadomości dziecka (czytanie, pisanie, liczenie, wypowiedzi ustne) oraz ukierunkowanie dziecka do dalszej pracy, a także udzielanie niezbędnych wskazówek i pomocy.

Konsultacje będą miały na celu zdiagnozowanie trudności dziecka, które wystąpiły w związku ze zdalnym nauczaniem.

Przed udziałem dziecka w konsultacjach rodzic powinien zapoznać się z Procedurami Bezpieczeństwa I Higieny W Klasach I – III w naszej szkole, które są dostępne na szkolnej stronie internetowej.

W razie zmian i nowych wytycznych MEN rodzice uzyskają stosowne informacje.

 

Klasa Nauczyciel Sala Data Grupa 1 Grupa2
1 Pani Renata Rzepka 6 03.06.2020 11:40 – 12:25 12:35 – 13:20
05.06.2020 11:40 – 12:25 12:35 – 13:20
19.06.2020 11:40 – 12:25 12:35 – 13:20
2 Pani Anna Motyka 10 02.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
04.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
09.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
18.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
23.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
3 Pani Małgorzata Laskowska 2 03.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
05.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
10.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
19.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00
24.06.2020 08:30 – 10:00 10:30 – 12:00

 

Skip to content