Konsultacje – klasa 8 – WAŻNE!

Szanowni rodzice i uczniowie  klas 8

Od 25 maja 2020 r.  ruszają konsultacje dla uczniów klas 8.

Uczniów chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o poinformowanie wychowawcy klasy (classroom lub e-mail). Wychowawca podzieli uczniów na 3 grupy po nie więcej niż 12 osób.

Czas zajęć z jednego przedmiotu – 1 godzina zegarowa, czyli w jednym dniu konsultacje będą trwały od godz. 8:00 do 11.15 (pomiędzy zajęciami krótkie przerwy).

Nauczyciele przedmiotów j. polski, matematyka, j. angielski będą dostępni w dniach:

 • 26 maja 2020 r. wtorek
 • 28 maja 2020 r. czwartek
 • 2 czerwca 2020 r. wtorek
 • 4 czerwca 2020 r. czwartek
 • 9 czerwca 2020 r. wtorek

Konsultacje są dobrowolne i o uczestnictwie w nich decyduje rodzic.

Konsultacje organizowane są po to, aby wszyscy uczniowie klasy 8 mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia materiałów przed egzaminem ósmoklasisty.

W trakcie prowadzenia zajęć – konsultacji uczeń może ściągnąć maseczkę.


Zasady obowiązujące uczniów w trakcie konsultacji:

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

 

 

Skip to content