Laptopy dla czwartoklasistów

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klasy otrzymali bezpłatne laptopy. Stało się tak dzięki podpisanej przez Prezydenta  pana Andrzeja Dudę ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jako kolejnego etapu w unowocześnieniu procesu dydaktycznego w polskich szkołach. Działanie to będzie realizowane co rok począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Zakupu laptopów będzie dokonywał Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców.

Zgodnie z przepisami ustawy sprzęt przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców. Nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia go na własność. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia. (źródło: www.gov.pl)

Czwartoklasiści z naszej szkoły otrzymali swoje laptopy w poniedziałek 18 września, a wręczył je w obecności dyrektora szkoły pana Wiesława Joba i wychowawczyni klasy IV pani Elżbiety Ligęza – Burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza.

foto: Damian Rafa

 

Skip to content