Materiały z Centralnej Komisji Edukacyjnej

CKE udostępniła codzienne zestawy zadań powtórkowych ze wskazówkami do rozwiązania.
Bardzo proszę uczniów klasy VIII o wejście na stronę: cke.gov.pl i w miarę możliwości ich przerobienia.
Odpowiedzi ukazują się po godzinie 15 :00.

Nauczyciel – Elżbieta Ligęza