Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla p. Barbary Sowa

W środę 21 października 2015r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na tej uroczystości byli zaproszeni goście: wicewojewoda małopolski Wojciech Szczepanik, wicekurator małopolski Grzegorz Baran dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty Stanisław Szudek, starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta gorlicki Jerzy Nalepka oraz nauczyciele z powiatów sądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Były życzenia, gratulacje i podziękowania.

Podczas spotkania wręczone zostały również medale i nagrody przyznane przez ministra edukacji i kuratora oświaty.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Barbara Sowa nauczycielka Gimnazjum w Siedliskach. Cieszy nas to wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły.

źrodło zdjęć Powiat Nowy Sącz

Skip to content