Nowy rok szkolny – życzenia

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy szkoły, Rodzice i Uczniowie, Absolwenci

na początku nowego roku szkolnego życzę Państwu spokoju, wytrwałości i wyrozumiałości. Niech Wasz wysiłek przynosi satysfakcję i zadowolenie jaką daje dobrze wykonana praca.

Uczniom zaś życzę, aby nadchodzący rok był nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niósł ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień oraz przebywania w gronie kolegów i koleżanek. Wierzę, że każdy dzień spędzony w naszej szkole będzie dla Was dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości wykorzystacie jak najlepiej.

Życzę wszystkim, aby rozpoczynający się nowy rok szkolny był bezpieczny i spokojny, by stał się źródłem pozytywnych przeżyć, sukcesów edukacyjnych i wychowawczych, uśmiechu i radości.

Dyrektor szkoły mgr Wiesław Job

 

Skip to content