Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w bibliotece szkolnej

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”  Wisława Szymborska

W dniu 29 września br. w bibliotece szkolnej obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to ma na celu promocję lektury i głośnego czytania. Zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej popularnej autorki książek dla dzieci i młodzieży.
W tym dniu uczniowie klas I – III oraz oddziałów ,,0’’ wysłuchali fragmentów książek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Do akcji oprócz pani bibliotekarki Marioli Ligęzy, aktywnie włączyli się członkowie samorządu uczniowskiego: Karolina Job, Zofia Turek, Karolina Orłowska i Maria Zielińska, czytając młodszym koleżankom i kolegom książki ,,Doktor Dolittle i jego zwierzęta’’ oraz „Cukierku, ty łobuzie”.
Głośne czytanie było  dobrą okazją do poznania nowych pozycji literackich oraz do wspólnego spędzenia czasu dzieci z kolegami i przeżywania wspaniałych emocji.
Tekst i fot. Mariola Ligęza

Skip to content