Otwarcie ekopracowni w naszej szkole

Dnia 21 grudnia 2023 roku w naszej szkole oddano do użytku eko-pracownię. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Siedliskach”. Całkowity koszt zadania wyniósł 75 000,00 zł, z czego, dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, Gmina Bobowa  otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  67 500,00 zł  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W wydarzeniu udział wzięli: pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Zdzisława Iwaniec Sekretarz Gminy Bobowa, pani Dorota Krok Skarbnik Gminy Bobowa, pani Agata Wrona Kierownik USC, pan Piotr Rutka Dyrektor CUW, pani Grażyna Kurzawa Prezes Oddziału LOP w Gorlicach, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni, nauczyciele i uczniowie.

foto: Damian Rafa

Skip to content