Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

5 listopada to Dzień Postaci z Bajek. Tego dnia w bibliotece szkolnej uczniowie pierwszej klasy zostali włączeni w grono czytelników. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Dyrektor Wiesław Job, rodzice  i oczywiście pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią, Panią Anną Motyka. Po przywitaniu zebranych gości uczniowie klasy trzeciej w przygotowanej, pod okiem wychowawczyni, pani Renaty Rzepki  i pani Beaty Janus, inscenizacji wprowadzili wszystkich obecnych na uroczystości w ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK.

Pierwszoklasiści zapoznali się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej, który odczytała pani bibliotekarka, natomiast „Król Książki” – uczeń klasy trzeciej – odczytał Prośby Książki. Następnie pierwszoklasiści zostali przeegzaminowani ze znajomości bajkowych postaci, i poradzili sobie wspaniale. Po złożeniu Przyrzeczenia Czytelnika „Król i Królowa Książki” pasowali najmłodszych uczniów na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej. Po pasowaniu nowo przyjęci czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, Prośby Książki oraz bajeczki do wspólnego czytania z rodzicami.

Również Pan Dyrektor skierował kilka słów do rodziców zachęcając ich do wspólnego czytania a Pani bibliotekarka wręczyła każdemu rodzicowi  list z informacją „Dlaczego warto czytać?”

Na zakończenie uroczystości uczniowie trzeciej klasy otrzymali gromkie brawa za swój występ a także koszyk z słodkościami dla wszystkich dzieci. Zostały także wykonane pamiątkowe zdjęcia. Po pożegnaniu przybyłych gości uczniowie rozeszli się do klas.

Skip to content