Pasowanie na ucznia

12 października 2020 roku  uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Reca w Siedliskach złożyli  uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 26 dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz medal.

Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Nowi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, wiadomości oraz uzdolnienia w czasie pierwszego szkolnego egzaminu. Mimo stresu związanego z publicznym występem dzieci świetnie sobie poradziły sobie i udowodniły, że są gotowe stać się pełnoprawnymi  uczniami.

Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowali uczniowie.

Pasowania dokonał dyrektor szkoły Pan Wiesław Job w obecności Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Nowak, wychowawczyń: Pani Małgorzaty Laskowskiej oraz Pani Magdaleny Przetacznik  oraz rodziców. Dzieci pięknie prezentowały się  w biretach i pelerynkach ufundowanych przez Radę Rodziców.

Na zakończenie nie zabrakło pamiątkowych zdjęć i upominków.

Skip to content