Podsumowanie półrocza 2016/2017

Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzi przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności, rozwijają zainteresowania, pasje, kształtują osobowość. Temu procesowi nieodłącznie towarzyszy element oceny. Zakończenie pierwszego semestru jest okazją do zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych i sportowych uczniów.

Dnia 17 lutego 2017 roku po raz piąty odbyło się posumowanie półrocza.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczyciele wraz z dyrektorem Wiesławem Job zebrali się na sali gimnastycznej aby poznać średnie ocen, frekwencję i stan czytelnictwa poszczególnych klas oraz najlepszych uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017. Była to również okazja aby wyróżnić uczniów reprezentujących naszą szkołę na pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz pogratulować sukcesów sportowych.

Podsumowanie półrocza przygotowała Magdalena Przetacznik z uczennicami: Wiktorią Fryczek z klasy Ia, Gabrielą Rymek z klasy Ia, Kingą Kobaka z klasy Ia, Karoliną Rafa z klasy IIb, Martyną Michalik z klasy IIb oraz Mateuszem Wojtasem z klasy Ia i Mateuszem Nowakim z klasy Ia.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109628204909259691508/albumid/6388041190692819873?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Skip to content