Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013

W naszej szkole, jak we wszystkich innych szkołach,  dzwonek zabrzmiał dnia 3 września kończąc czas wakacyjnego wypoczynku. Nowy rok szkolny zaczął się dla 165 uczniów szkoły podstawowej (w tym dla 20 pierwszoklasistów) i 124 uczniów gimnazjum.

Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Siedliskach pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła, koncelebrowana przez ks. Wojciecha Wątrobę i kapłana rodaka – ojca Antoniego Motykę z Brazylii. Zebrani w świątyni nauczyciele, rodzice i uczniowie modlili się nie tylko o pomyślny nowy rok szkolny, ale również za duszę zmarłej niedawno nauczycielki, Ś.P. Marii Langer-Skórskiej.

Dalsza część uroczystości miała już miejsce w sali gimnastycznej zespołu szkół. W trakcie swojego wystąpienia dyrektor szkoły pan Wiesław Job podkreślił miedzy innymi rolę szkoły jako miejsca zdobywania wiedzy, poznawania wartości, kształtowania postaw oraz miejsca wychowania we współpracy z rodzicami. Przypomniał, że nowy rok szkolny jest „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”, w którym zwraca się szczególną uwagę na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Życzył wszystkim wielu sukcesów, radości i satysfakcji we wspólnym realizowaniu zadań.

W trakcie uroczystości p. Anna Motyka przypomniała obecnym osobę zmarłej niedawno wieloletniej nauczycielki Pani Marii Langer-Skórskiej, która odeszła dnia 28 sierpnia przegrawszy ciężką walkę z chorobą:

„Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2012/13. Zebrali się licznie uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Brakuje jednej osoby – p. Marii. Po raz pierwszy od 34 lat nie ma Jej wśród nas. Odeszła. Pożegnaliśmy Ją pod koniec lata, 30 sierpnia. Pozostanie jednak w naszych sercach i w pamięci.

Pani Maria Langer-Skórska po ukończeniu wyższych studiów magisterskich w Krakowie dnia 1 września 1978r. rozpoczęła pracę w naszej placówce. Była tu pierwszym nauczycielem z tytułem magistra. Ciągle doskonaliła swój warsztat pracy biorąc udział w licznych kursach i studiach podyplomowych. Uczyła biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie, środowiska społeczno-przyrodniczego, chemii, fizyki, muzyki i kultury fizycznej. Była wychowawczynią wielu roczników uczniów.

Przez te wszystkie lata nie szczędziła zdrowia i sił, by wprowadzać młodych ludzi w tajniki świata. Uczyła, czym jest dar życia, godność człowieka i szacunek dla drugiej osoby. Dzielnie walczyła z przeciwnościami losu, a jednocześnie starczało Jej sił na to, by pomagać uczniom w walce z ich słabościami i motywować ich do osiągania życiowych celów.

Jesteśmy wdzięczni Jej za te 34 lata pracy w naszym środowisku. Pozostanie w naszych sercach i w pamięci.”

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109628204909259691508/albumid/5783934435849411281?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Skip to content