Spotkanie z Redemptorystami i pomoc dzieciom na Wschodzie

Wspieramy akcję „Zostań misjonarzem – pomóż   dzieciom  na Wschodzie”

23 marca 2023r. na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej p. Wiesława Joba i Szkolnego Koła „Caritas” odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Zespołu Misyjnego „Wschód” br. Hubert Stański CSsR- Sekretarz ZM „Wschód” i br. Bartłomiej Laskowski CSsR. Spotkanie miało na celu przedstawienie celów działalności Zespołu, podzielenie się doświadczeniem z wyjazdów misyjnych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do pomocy ich rówieśnikom w krajach, które odwiedzają misjonarze i wolontariusze.

 Zespół Misyjny „Wschód’ istnieje od roku 1991 i działa przy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Siedziba mieści się w Tuchowie, przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Grupa organizuje pomoc parafiom katolickim na terenie państw Europy Wschodniej (prowadzi rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Białorusi, Kazachstanie, Litwie, Mołdawii, Rosji, Ukrainie). Zespół Misyjny „Wschód” nawiązuje kontakt ze szkołami i różnego typu organizacjami w rejonie Tuchowa i w całej Polsce, zapraszając do współpracy placówki oświatowe i inne organizacje, a także osoby prywatne, które mogą pomóc, organizując zbiórki przyborów szkolnych i różnego rodzaju artykułów papierniczych. Materiały te są przekazywane dzieciom i młodzieży uczestniczącym w rekolekcjach prowadzonych przez Zespół oraz wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w ich czasie.

Uczniowie z Siedlisk będą zbierać artykuły szkolne do 30 kwietnia 2023r. Po zakończeniu zbiórki materiały szkolne zostaną przekazane Zespołowi Misyjnemu, a następnie rozdane potrzebującym dzieciom. Wszystkim tym, którzy zaangażują się w akcję „ Zostań Misjonarzem – pomóż dzieciom na Wschodzie”  i przyłączą się do tej pięknej inicjatywy już dziś organizatorzy przesyłają serdeczne podziękowania.

tekst: p. Małgorzata Laskowska, foto: Damian Rafa

Informacja opiekuna szkolnego wolontariatu

Pomaganie zmienia świat na lepsze”

Pod takim hasłem w naszej szkole prowadzona jest zbiórka przyborów szkolnych, artykułów papierniczych, zabawek oraz słodyczy dla Zespołu Misyjnego Wschód. Zespół działa przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie i prowadzi działalność misyjną w formie oaz dla dzieci i młodzieży z krajów byłego ZSRR. Zebrane dary zostaną przekazane przez misjonarzy biednym i potrzebującym dzieciom z Ukrainy, Rumunii, Kazachstanu, Mołdawii, Litwy i Łotwy. Zbiórka trwa do 30.04.2023 r.

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy.

p. Katarzyna Kostrzewa-Krok

Skip to content