Święto Edukacji Narodowej

Poniedziałek 15 października był dla nas dniem świątecznym. Elegancko ubrani spotkaliśmy się po 4 lekcjach na sali gimnastycznej, by najpierw obejrzeć przygotowane przez klasę VI razem z wych. panią Ewą Dziedzic przedstawienie o nas samych – uczniach i nauczycielach. Szóstoklasiści brawurowo odegrali role uczniów i nauczycieli. Następnie przyszedł czas na życzenia: od p. Burmistrza, od p. Dyrektora, od Rady Rodziców i od Samorządu Uczniowskiego.
Dzień Nauczyciela, jak popularnie nazywa się Święto Edukacji Narodowej stał się nie tylko okazją do świętowania dla naszej społeczności szkolnej, ale także do pożegnania pań odchodzących na zasłużoną emeryturę i podziękowania im za wieloletnia pracę na rzecz szkoły w Siedliskach.
Pani Jadwiga Rafa w 1982r. ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnowie i złożyła podanie o zatrudnienie w szkole Podstawowej w Siedliskach, do której została przyjęta z dniem 1 września 1982r. jako nauczyciel klas 1 – 3. Opinie z tego okresu mówią, że pani Rafa: „Z obowiązków nauczyciela wywiązuje się bardzo dobrze, jest zdyscyplinowana, wymagająca i konsekwentna. Umiejętnie organizuje zajęcia i współpracę z rodzicami i z uczniami. Budzi zaufanie uczniów, ocenia sprawiedliwie, umie pracować z uczniami trudnymi, organizuje i zachęca uczniów do prac społecznych na terenie szkoły i środowiska, dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, obowiązkowa i odpowiedzialna, jest wzorem pracowitej i uczynnej koleżanki”. 28 sierpnia 1985r. otrzymała akt mianowania na nauczyciela mianowanego obowiązujący od 1. 09 1985r., a potwierdzony później 6 października 2000r. w związku z wejściem stopni awansu zawodowego. Od 1 września 1985r. podjęła obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach, które pełniła do 31 sierpnia 1990r. W trakcie swojej pracy pani Rafa podejmowała liczne i różnorodne formy doskonalenia zawodowego stając się specjalistą w swojej dziedzinie. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Bobowej, przez Dyrektora Szkoły w Siedliskach.
Pani Ludwika Przewoźnik rozpoczęła swoją pracę w naszej szkole z dniem 21 września 1988r. pełniąc przez te 30 lat różne role. Wielu zapamięta ciepłą i uśmiechniętą panią Hanię z zerówki, gdzie przez bez mała 12 lat pełniła funkcję pomocy wychowawczej w oddziale przedszkolnym. Trudne rozstania przedszkolaków z rodzicami ułatwiała właśnie pani Hania swoim ciepłym uśmiechem, pocieszającym słowem i … partią warcabów. Przez długi okres czasu dbała również o czystość i porządek w naszej szkole. Pilnowała też, aby ze stołówki żaden uczeń nie odszedł głodny. Nagradzana wiele razy przez Dyrektora Szkoły w Siedliskach za sumienne wypełnianie obowiązków pracowniczych.

Skip to content