Szkolne Koło Caritas zaprasza do pomocy

Najwięcej daje ten, kto sam ma niewiele, bo wie jak to jest nie mieć nic…

Szkolne Koło Caritas pod opieką p. Małgorzaty Laskowskiej włącza się do akcji „Paczka dla Ukrainy” prowadzonej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. To ogólnopolska akcja pomocy – tym razem dla rodzin, które pozostają w Ukrainie i wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia.

Zaproponowaliśmy dziś naszym Uczniom przygotowanie takiej paczki przez jedną klasę lub wspólnie przez dwie klasy pod opieką Wychowawców. Mogą przynosić produkty z listy (dostępna poniżej) lub zakupić ze złożonych na ten cel środków. Udział w akcji jest dobrowolny i ma cel wychowawczy: uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

Zachęcamy Was do zaangażowania, zwłaszcza, że to co dla nas jest mało kosztowne, dla osób pozostających w trudnej wojennej rzeczywistości jest wartościowe.

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie kwoty złożone do puszek podczas zbiórki prowadzonej w szkole przez naszych wolontariuszy z klasy VIII. Zostaną one przeznaczone na najpilniejsze potrzeby rodzin, które już gościmy i gościć będziemy w naszej miejscowości.

Dyrektor szkoły mgr Wiesław Job

https://caritas.diecezja.tarnow.pl/index.php/pl/aktualnosci-all/523-paczka-dla-ukrainy

Lista produktów

 

Skip to content