Temat na 4 tydzień marca

Temat na 4 tydzień marca: „Wiosenne przebudzenia”.

Odkrywanie litery ł, Ł
Wyodrębnianie wyrazu podstawowego: łodyga
Pytania do obrazka:
Jjak nazywa się kwiatek na obrazku? Jaką część przebiśniegu wskazuje czerwona strzałka?
Dzieci dzielą słowo łodyga na sylaby. Liczą ile w słowie jest sylab. Następnie podają przykłady innych słów, w których głoskę ł słychać na początku (np. łopata, łuk, Łucja…), na końcu ( np. dół, muł, stół…)
Wykonanie zadania w różowej książce str. 62 natomiast dzieci młodsze kartka ksero z literą ł numer str. 62.
Zapoznanie z nową piosenką pt. ” Spotkanie z wiosną”. Nauka zwrotki i refrenu piosenki.
Pytania do piosenki: po czym poznajemy, że przybyła wiosna? Dlaczego zwierzęta i ludzie cieszą się, że przybyła wiosna?
Oglądanie gałązek wybranych drzew i krzewów.
Dzieci w fioletowych książkach wykonują zadanie str. 56, 57
Dzieci w czerwonych książkach wykonują zadanie str. 22, 23