Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

  „…Biegnij przed siebie,
     kierunek trzymaj,
     z wiatrem lub pod wiatr…”
                                         fragment piosenki Anny Wyszkoni
 „Ostatni raz z moją klasą” – jakże trudne okazały się być słowa zespołu Manchester dla uczniów klas ósmych, które po raz ostatni spotkały się w swoim gronie, by pożegnać się ze swoimi nauczycielami oraz koleżankami i kolegami.
 Uroczystość pożegnania i zakończenia roku szkolnego 2021/2022 miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Siedliskach dnia 24 czerwca 2022 roku. Jak to często bywa podczas pożegnań, nie brakowało łez zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, a zwłaszcza wychowawców pani Jolanty Forczek i pana Pawła Szury. najpierw odchodzących ze szkoły kolegów pożegnali uczniowie klasy VII, którzy wraz z wychowawczynią panią Elżbietą Ligęzą przygotowali humorystyczny program artystyczny. Uczniowie klas VIII skierowali krótkie słowa pożegnania, przeplatane piosenkami łapiącymi za serce, do każdego z nauczycieli i pracowników szkoły. Jak dalej podają słowa piosenki „…Wczoraj mali, dziś dorosły świat…” – w życiu każdego ucznia przychodzi czas, by dorosnąć i zacząć nowy etap życia. To, że dorastali z każdym rokiem, można było zauważyć po postępach, które czynili. Liczne nagrody wręczane przez dyrektora pana Wiesława Joba razem z panią Anną Nowak – przewodniczącą Rady Rodziców – za wybitne osiągnięcia były tego potwierdzeniem. Gratulujemy postępów w nauce dumnym rodzicom i uczniom, nie tylko klas ósmych, ale również klas młodszych.
tekst Jolanta Forczek, foto Paweł Szura
Skip to content