Uroczystość nadania imienia ks. Jana Reca naszej szkole

Ta podniosła chwila zgromadziła wszystkich, którym szkoła w Siedliskach była i jest bliska. To Państwa obecność dziś, podkreśla wagę tego wydarzenia” – takimi słowami przywitali w czwartek 15 września 2016 r. zgromadzonych gości prowadzący Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia ks. prałata Jana Reca szkole w Siedliskach. Punktualnie o godzinie dwunastej w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta liturgia, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu w koncelebrze prorektor WSD ks. dr Leszek Rojowski, proboszcz siedliskiej parafii ks. Władysław Skoczeń oraz zaproszeni kapłani. Sztandar ufundowali rodzice i to oni prosili księdza biskupa o jego poświęcenie, a następnie przekazali go dyrektorowi szkoły.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście. Władze samorządowe: burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miasta Bobowa pan Stanisław Tabiś, sekretarz gminy pani Zdzisława Iwaniec, skarbnik pani Danuta Żarnowska. Władze powiatowe reprezentował członek Zarządu Powiatu pan Adam Urbanek oraz radny powiatowy pan Zygmunt Fryczek. Władze oświatowe – pan Dariusz Leśniak. Przybyli również radni gminni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą, byli i emerytowani nauczyciele, absolwenci i mieszkańcy. Z wielką serdecznością powitano rodzinę i przyjaciół ks. prałata Reca. Na uroczystości nie mogło zabraknąć najważniejszych – uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy tworzą całą społeczność szkolną.

Listy gratulacyjne przysłali ci, którym czas i okoliczności nie pozwoliły przybyć: senator Stanisław Kogut, posłowie Barbara Bartuś i Arkadiusz Mularczyk, ks. Stanisław Woźniak i siostra Radzisława Sarkowicz.

Wszyscy goście byli pod wrażeniem całej uroczystości, która z takim trudem i przez długi czas była przygotowywana przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Pracami kierowali dyrektor szkoły pan Wiesław Job i przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Fryczek. Mówi się, że Patron jednoczy wszystkie podmioty szkoły. Widać to było doskonale podczas przygotowań do obchodów związanych z uroczystością nadania imienia szkole. Wszyscy razem i każdy z osobna włączali się w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaplanowali harmonogram działań, przygotowywali dokumentację i podejmowali działania prawne dotyczące uroczystości. Dzieci i młodzież pod opieką i kierunkiem nauczycieli i katechetów, podzieleni na zespoły, przygotowywali scenariusze, dekoracje, występy artystyczne, oprawę muzyczną, itp. Rodzice zajęli się stroną materialną uroczystości. Wspólnie z gronem pedagogicznym organizowali zbiórki funduszy, przygotowali „oprawę” gastronomiczną. Do współpracy zaproszono władze samorządowe i organizacje społeczne działające na terenie nie tylko gminy.

Z tej okazji uczniowie przygotowali spot reklamowy szkoły i ukazała się również jubileuszowa publikacja o historii miejscowości, szkoły i osobie Patrona. Jej autorką jest nauczycielka historii w siedliskim gimnazjum pani Barbara Sowa.

fot. Daniel Durlak

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109628204909259691508/albumid/6353654697273292241?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Skip to content