W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów – ewakuacja próbna

Alarmy próbne przeprowadzane w szkołach są bardzo ważne, ponieważ przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona dziś akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów17 listopada o godz. 10:00 został przeprowadzony w naszej szkole drugi próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także pracownikom szkoły jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła w wyznaczonym czasie bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa. Po usłyszeniu dzwonka alarmującego i informacji o wszczęciu alarmu przeciwpożarowego uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły.  Opiekunowie klas przekazali dyrektorowi szkoły informacje n.t. obecności uczniów, zaś strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji.

Uczestnicy akcji wykazali się brakiem paniki, szybkością i zdyscyplinowaniem w czasie opuszczania terenu zagrożenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Po przeprowadzonej akcji uczniowie klas młodszych poznawali podczas spotkania pracę strażaków, natomiast uczniowie klas starszych wysłuchali pogadanki dot. zachowania się podczas ewakuacji, bezpieczeństwa pożarowego w miejscu ich zamieszkania oraz mieli możliwość obejrzenia akcji udzielania pierwszej pomocy.

Fot. Anna Motyka, Barbara Sowa

 

Skip to content