Warsztaty edukacyjne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobowej

Dnia 26.09.2022 r. uczniowie klasy VII  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach wraz z opiekunem panią Katarzyną Kostrzewa-Krok mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych. Zajęcia zostały zorganizowane na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobowej. Spotkanie prowadził pan Maciej Szpila- przedstawiciel firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Bobowa.

Prowadzący oprowadzając nas po terenie, pokazał nam miejsca, gdzie są przywożone odpady wielkogabarytowe jak np. opony, ubrania, stare meble. Opowiadał nam, co się następnie dzieje z takimi odpadami (są zawożone do spalarni śmieci czy też poddawane recyklingowi). Następnie pan Maciej wytłumaczył młodzieży, co powinno się znajdować w poszczególnych workach na śmieci, a czego nie powinno być. Pokazał etykiety z różnych produktów spożywczych, na których znajduje się informacja do jakiego worka powinny trafić. Wytłumaczył również, że słoiki zanim trafią do odpowiedniego worka –  powinny zostać wymyte, a nakrętki z butelek plastikowych odkręcone i wrzucone do specjalnych pojemników- serc.  Prowadzący uświadomił nam także, że segregacja ma sens ponieważ z przetworzonych surowców możemy otrzymać inne produkty, chroniąc w ten sposób np. drzewa przed wycinką.

Warsztaty w punkcie PSZOK były bardzo interesujące, podniosły naszą świadomość ekologiczną, bo przecież dbanie o czyste środowisko to nasz wspólny obowiązek. Po zakończonych warsztatach wróciliśmy do naszej szkoły ekologicznym autobusem elektrycznym.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia oraz posłuchania wywiadu z panem Maciejem, który przeprowadził nasz szkolny reporter Damian Rafa. Wykorzystaliśmy w dokumentacji tego wydarzenia urządzenia z programu Laboratoria Przyszłości.

tekst i foto: pani Katarzyna Kostrzewa-Krok, wych . kl. VII

Skip to content